วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ

1

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญลิฟต์ระบบสกรู

ติดต่อเราผ่านช่องทางออนไลน์หรือโทรติดต่อ 021146900 เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ที่ปรึกษาฝ่ายขายของเราจะให้คำปรึกษาเบื้องต้นและแนะนำลิฟต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานอย่างเป็นมืออาชีพ

1

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญลิฟต์ระบบสกรู

ติดต่อเราผ่านช่องทางออนไลน์หรือโทรติดต่อ 021146900 เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ที่ปรึกษาฝ่ายขายของเราจะให้คำปรึกษาเบื้องต้นและแนะนำลิฟต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานอย่างเป็นมืออาชีพ

2

การสำรวจและออกแบบ

นัดหมายกับที่ปรึกษาฝ่ายขายของเราเพื่อสำรวจหน้างานและหารือเกี่ยวกับแผนการติดตั้งลิฟต์
ทีมงานของเราจะช่วยคุณหาพื้นที่ที่เหมาะสมและช่วยคุณกำหนดรูปแบบลิฟต์
เพื่อให้ได้ลิฟต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณมากที่สุด

2

การสำรวจและออกแบบ

นัดหมายกับที่ปรึกษาฝ่ายขายของเราเพื่อสำรวจหน้างานและหารือเกี่ยวกับแผนการติดตั้งลิฟต์
ทีมงานของเราจะช่วยคุณหาพื้นที่ที่เหมาะสมและช่วยคุณกำหนดรูปแบบลิฟต์
เพื่อให้ได้ลิฟต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณมากที่สุด

2

การสำรวจและออกแบบ

นัดหมายกับที่ปรึกษาฝ่ายขายของเราเพื่อสำรวจหน้างานและหารือเกี่ยวกับแผนการติดตั้งลิฟต์
ทีมงานของเราจะช่วยคุณหาพื้นที่ที่เหมาะสมและช่วยคุณกำหนดรูปแบบลิฟต์
เพื่อให้ได้ลิฟต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณมากที่สุด

3

เตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้ง

ทีมงานของเราจะติดตาม/สำรวจการเตรียมพื้นที่ที่กำหนดสำหรับการติดตั้งลิฟต์ ก่อนเริ่มการติดตั้ง (หากตำแหน่งที่ติดตั้งลิฟต์ของคุณอยู่ที่ช่องกลางบันได ทางทีมงานจะยืนยันว่าจุดยึดต่างๆพร้อมสำหรับการติดตั้งก่อนทำการติดตั้งลิฟต์)

3

เตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้ง

ทีมงานของเราจะติดตาม/สำรวจการเตรียมพื้นที่ที่กำหนดสำหรับการติดตั้งลิฟต์ ก่อนเริ่มการติดตั้ง (หากตำแหน่งที่ติดตั้งลิฟต์ของคุณอยู่ที่ช่องกลางบันได ทางทีมงานจะยืนยันว่าจุดยึดต่างๆพร้อมสำหรับการติดตั้งก่อนทำการติดตั้งลิฟต์)

4

การติดตั้งลิฟต์

ทีมงานของเราจะติดต่อคุณเพื่อทำการนัดหมายและยืนยันช่วงเวลาที่จะเข้าทำการติดตั้งลิฟต์ พร้อมส่งทีมติดตั้งที่มีประสบการณ์ ได้รับการฝึกฝนและอบรมไปติดตั้งลิฟต์ให้กับคุณ

4

การติดตั้งลิฟต์

ทีมงานของเราจะติดต่อคุณเพื่อทำการนัดหมายและยืนยันช่วงเวลาที่จะเข้าทำการติดตั้งลิฟต์ พร้อมส่งทีมติดตั้งที่มีประสบการณ์ ได้รับการฝึกฝนและอบรมไปติดตั้งลิฟต์ให้กับคุณ

4

การติดตั้งลิฟต์

ทีมงานของเราจะติดต่อคุณเพื่อทำการนัดหมายและยืนยันช่วงเวลาที่จะเข้าทำการติดตั้งลิฟต์ พร้อมส่งทีมติดตั้งที่มีประสบการณ์ ได้รับการฝึกฝนและอบรมไปติดตั้งลิฟต์ให้กับคุณ

5

การบริการหลังการขาย

หลังจากที่ติดตั้งลิฟต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับลิฟต์ของคุณจะเข้าสู่การดูแลของทีมบริการหลังการขายโดยอัตโนมัติ การบำรุงรักษาลิฟต์จะต้องดำเนินการหนึ่งหรือสองครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับข้อมูลความถี่ของการใช้งานและสภาพแวดล้อม

5

การบริการหลังการขาย

หลังจากที่ติดตั้งลิฟต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับลิฟต์ของคุณจะเข้าสู่การดูแลของทีมบริการหลังการขายโดยอัตโนมัติ การบำรุงรักษาลิฟต์จะต้องดำเนินการหนึ่งหรือสองครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับข้อมูลความถี่ของการใช้งานและสภาพแวดล้อม